balk
foto12

Vrienden

De Stichting Vrienden Hospice Hoogeveen is een zelfstandige stichting die zich inzet om financiële steun voor de hospice te werven. Omdat de eigen bijdrage van onze gasten slechts een deel van de kosten dekt, zijn we voor het tekort afhankelijk van giften van instanties, bedrijven en particulieren. Elke door u gedoneerde euro wordt volledig en op zorgvuldige wijze besteed aan de hospice in Hoogeveen. Draagt u het Willem de Boer Huis een warm hart toe? Dan kunt u ons op verschillende manieren steunen:

Vriend worden
Door vriend of donateur te worden van de stichting steunt u ons door middel van een jaarlijkse bijdrage.

Een donatie
Uiteraard zijn wij ook erg blij met een eenmalige gift. Groot of klein: elk bedrag is welkom en wordt zeer gewaardeerd.

Testament
Ook is het mogelijk onze hospice te bedenken in uw testament.

Lees meer over de fiscale aftrekbaarheid van (contante) giften.

Download hier het aanmeldingsformulier als u vriend wilt worden of een donatie wilt schenken.

Indien u liever geen gebruik maakt van het aanmeldingsformulier, kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 34 RABO 0102 2558 73 ten name van Stichting Vrienden Hospice Hoogeveen. Om de ontvangst van uw gift te kunnen bevestigen, vragen wij u om bij "mededelingen" uw adres te vermelden.

Klik hier voor: Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst.

 

 


  knop vrienden
 
                  Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
               info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl

De hospice is telefonisch
dag en nacht bereikbaar.