balk
foto9

Onze zorg

Onze zorg is niet gericht op genezing maar op alles dat het leven nog zo aangenaam mogelijk kan maken. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood. Pijnbestrijding en comfort zijn daarbij erg belangrijk. Maar vooral ook de persoonlijke aandacht.

Zorgteam
Er is een groot zorgteam van professionals en vrijwilligers betrokken bij de hospice en iedereen zet zich vol enthousiasme en toewijding in.

Eerste aanspreekpunt
Onze coördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunten. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geven leiding aan de vrijwilligers, houden het intake gesprek met u en geven u informatie over de zorg in de hospice. De coördinatoren zijn in dienst van de VTZD (Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe). De VTZD begeleidt hen en de vrijwilligers door het geven van ondersteuning, trainingen en cursussen.

Vrijwilligers
Het grootste deel van de zorg is in handen van een groep goed opgeleide vrijwilligers. Zij doen hun bijzondere werk met veel warmte en bezieling.

Verpleegkundigen
De professionele verpleegkundige zorg wordt gegeven door een vast team van thuiszorgorganisatie Icare. Zij zijn geschoold in het geven van palliatieve zorg. Overdag is er een verpleegkundige, net zoals in de thuissituatie, op afroep aanwezig. 's Nachts is er van 23.00 tot 7.00 uur altijd een verpleegkundige in huis. De verpleegkundigen overleggen met de huisartsen over de medicatie en de nodige medische zorg aan de gasten.

Huisarts
Voor gasten uit de gemeente Hoogeveen en Zuidwolde blijft de eigen huisarts medisch gezien nauw betrokken. Woont de eigen huisarts te ver buiten Hoogeveen, dan wordt in overleg met u een passende huisarts in Hoogeveen gezocht.

Zorg op maat
Mocht het nodig zijn om andere professionele zorgverleners in te schakelen zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp dan zal, net zoals dat thuis gaat, contact met hen worden gezocht.

Tijdelijke zorg
Wordt het geven van zorg aan een naaste familielid te zwaar of is er een korte adempauze nodig? Dan is een tijdelijke opname van een terminaal zieke ook mogelijk in de hospice. We noemen dit 'tijdelijke zorg'. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen. Meestal duurt deze periode een aantal weken, waarna de zieke weer naar huis, het ziekenhuis of verpleeghuis gaat. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur van de opname.

Nazorg
Ongeveer zes weken na het overlijden, wordt de familie een evaluatiegesprek aangeboden. In dit gesprek is er gelegenheid om samen terug te kijken op de periode dat de geliefde in onze hospice verbleef. Er is ruimte om ervaringen en  gevoelens te bespreken en verdriet te delen.

Herdenkingsbijeenkomst
Jaarlijks organiseert onze hospice een herdenkingsbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om zelf een bijdrage aan de dienst te leveren. Deze bijeenkomst wordt vaak als zeer troostrijk en waardevol ervaren.  knop vrienden
 

Willem de Boer Huis Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
info@hospicehoogeveen.nl