balk
foto1

Onze gast

In ons huis is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Wilt u weten of de hospice voor u of voor een familielid een fijne plek kan zijn, kom langs en beoordeel zelf of de hospice het juiste alternatief is voor de thuissituatie. Iedereen die terminaal ziek is, kan een beroep doen of laten doen op onze hospice. Opname gebeurt in overleg met u of de familie en met de huisarts, thuiszorg of het ziekenhuis.

Regie behouden
Elk mens is uniek. Zijn of haar levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en de wijze van onze zorg. Daarom is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen zodat u zelf de regie behoudt van uw eigen leven. Wilt u een fijn gesprek, even voorgelezen worden, samen muziek luisteren, samen huilen of juist samen lachen. Het kan en mag. Alles is goed.

Naasten
Als familie of naaste bent u net zo goed onze gast. Het is aan u welk aandeel u wilt hebben in de zorg voor de zieke. Wilt u als familie even apart bij elkaar zijn, dan kan dat in de familiekamer. Vrijwilligers bieden u graag een kopje koffie of thee aan en geven met liefde een luisterend oor in moeilijke momenten.  knop vrienden
 

Willem de Boer Huis Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
info@hospicehoogeveen.nl