balk
foto2
foto4

Organisatie en bestuur

De professionele zorgverlening is in handen van de eerstelijnszorg (huisarts, thuiszorg fysiotherapie e.d.). Verpleegkundigen van Icare zijn verbonden aan de hospice in Hoogeveen. Er is 24 uur een verpleegkundige aanwezig of direct oproepbaar om de gasten te verzorgen. De coördinatoren zijn in dienst van de VTZD, Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in de hospice en geven leiding aan de vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen als mantelzorgers dagelijks van 07.00-23.00 uur voor de gasten en hun naasten.

Het Willem de Boer Huis wordt geleid door het bestuur van de 'Stichting Hospice Hoogeveen en Omstreken'. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële zekerheid, de huisvesting en voor de continuiteit van de zorg.

De stichting Vrienden Hospice Hoogeveen is een aparte stichting die zich inzet voor het werven van de financiële steun.

Voorlichting
Het Willem de Boer Huis vindt het belangrijk dat inwoners van Hoogeveen en omgeving weten dat de hospice bestaat en wat een hospice is. Daarom zijn medewerkers van de hospice altijd bereid een presentatie te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  knop vrienden
 

Willem de Boer Huis Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
info@hospicehoogeveen.nl