balk
 • foto home1

Informatie omtrent het Coronavirus

 Maatregelen coronavirus t.a.v. gasten en naasten in Hospice Hoogeveen
Januari 2021 

Om te voorkomen dat we elkaar en/of onze gasten besmetten met het coronavirus is het belangrijk dat iedereen die de Hospice Hoogeveen binnenkomt zich aan de volgende afspraken houdt en hygiënische maatregelen treft. 
We werken met een aangepaste bezoekregeling: 
 • Bezoek is toegestaan door slechts 2 personen per gast, max 4 bezoeker per dag.(Mocht er een belangrijke reden zijn om hiervan af te wijken, dan graag overleg met de dienstdoende coördinator). De andere bezoekers moeten helaas buiten de hospice wachten. 
 • Alle bezoek komt via de voordeur naar binnen. 
 • Bezoek wordt verzocht om zich alleen in de gastenkamer te begeven 
Voorwaarden om op bezoek te kunnen komen: 
 • Blijft u thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. 
 • Houdt u aan de onderstaande hand en hoest hygiëne. 
Hand- en hoest hygiënische maatregelen: 
Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt dit in de lucht. Iemand die niet ziek is, niet niest en/of hoest kan een ander dus ook niet besmetten. 
 • Wij vragen u om voor binnenkomst een aansluitend mondneusmasker* op te zetten. 
 • Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen 
 • Schud geen handen 
 • Was tijdens uw bezoek uw handen regelmatig met water en zeep (draag geen sieraden) 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en was vervolgens de handen 
*Het dragen van een mondneusmasker in de hospice: 
Iedereen die zich in de hospice begeeft, draagt een aansluitend mondneusmasker als zij in beweging zijn en/of de 1 ½ meter afstand tot een ander niet kunnen waarborgen. Dit geldt ook voor de afstand tussen gasten en naasten. Bezoekers nemen zelf een aansluitend mondneusmasker mee. 

NB mocht de situatie van de gast zodanig zijn dat dit om aanpassingen van boven- staande maatregelen vraagt dan kan dit in overleg met de coördinator besproken worden. 

Overige maatregelen om de zorg van onze gasten in de hospice te waarborgen 
Mocht de gast coronaverschijnselen vertonen, dan laten wij zo snel mogelijk een test afnemen en gaan de noodzakelijke coronamaatregelen in werking. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de coördinatoren. 
Mochten we in de loop van de tijd door coronabesmetting te veel uitval van vrijwilligers krijgen en we hierdoor de zorg aan onze gasten niet meer kunnen waarborgen, dan zullen we met u in gesprek gaan wat te doen. Wij hebben in ieder geval met Treant, locatie Weidesteyn, de afspraak gemaakt dat onze gasten dan daar terecht kunnen. 

Met vriendelijke groet, bestuur Hospice en coördinatoren Esther van Dijk en Kristel Gorselink knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook