balk
  • foto home1

De dood, praat erover

Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. En dat terwijl het juist erg waardevol is om samen vroegtijdig bij de dood stil te staan, erover te praten en zo te leren wat iemand belangrijk vindt. SIRE start vandaag de publiekscampagne De dood. Praat erover, niet eroverheen om mensen aan te zetten de dood bespreekbaar te maken. 

Waardevolle gesprekken
Met deze campagne hoopt SIRE mensen stil te laten staan bij de waarde van praten over de dood en zo de dood meer ‘te laten leven’. Door er tijdig over te praten, kunnen we niet alleen elkaar steunen, maar ook elkaar beter leren kennen, leren wat belangrijk is in het leven en wat de wensen zijn in het laatste stuk van het leven. En die laatste fase is meer dan alleen de stervensfase.

Onderzoek
Onderzoeksbureau DirectResearch bevroeg in opdracht van SIRE 510 Nederlanders over de dood. Daaruit bleek onder meer dat 54% van de Nederlanders vindt niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is. Als gevolg daarvan ervaart men groter verdriet en een moeilijkere rouwperiode. ‘De dood is een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Onderzoek wijst uit dat mensen dat vergeten lijken te zijn. Het is juist waardevol om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen. Vandaag, wacht niet tot morgen met je gevoelens uiten en naar elkaar te luisteren. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt en dát vergroot de kwaliteit van onze levens,’ aldus Lucy van der Helm, directeur SIRE op Fonk. 

dedoodpraaterover.sire.nl

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook