balk
  • foto home1

Hospice bestaat 15 jaar!

Het Willem de Boer Huis, Hospice Hoogeveen viert haar 3e lustrum. We kijken met de vrijwilligers en alle direct betrokkenen terug op 15 jaar hospicezorg in Hoogeveen. Op donderdag 7 oktober wordt dit lustrum gevierd in de Gasterij De Schildhoeve.

Het is een mooie gelegenheid de 80 vrijwilligers, medewerkers van Icare en de Huishoudelijke Dienst te bedanken voor hun inzet en tijd die zij aan de gasten geven. Het is ook een moment om terug te kijken op de start 15 jaar geleden en de ontwikkeling van de palliatieve terminale zorg in Drenthe. In 2002 ontstond het idee om een hospice in Hoogeveen te vestigen. Klaas Reenders, voormalig huisarts in Hoogeveen gaf de voorzet. In dezelfde tijd verkochten Willem en Cor de Boer hun winkelketens en besloten zij iets blijvends te realiseren voor Hoogeveen en de regio waar zij begonnen met hun winkelbedrijf. Dankzij die financiële steun was het mogelijk een pand te bouwen. Uiteindelijk werd in 2006 het Willem de Boer Huis opgeleverd. De hospice is dit jaar verbouwd en verruimd met een bergruimte.

Er is een aantal vrijwilligers dat vanaf het begin werkzaam is in de hospice. Nu werken zo’n 80 vrijwilligers die de zorg voor de gasten op zich nemen en er zijn vrijwilligers die hand en span diensten verrichten, zoals tuin onderhoud, technische zaken en het verzorgen van de nieuwsbrief. Dankzij al deze vrijwilligers en de beide coördinatoren draait de hospice als een zelfstandige organisatie waar iedereen welkom is om te verblijven tijdens de allerlaatste fase van het leven.

Tijdens de lustrumviering op 7 oktober houdt Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis in Assen een lezing: “Je sterft alleen, maar niet in eenzaamheid”. Deze titel is toepasbaar bij het sterven in de hospice. Niemand hoeft daar in eenzaamheid te sterven. Nicoline van de Beek houdt een solo voorstelling ‘Theater van de laatste dagen’. Vanwege de corona maatregelen hebben we het aantal aanwezigen moeten beperken tot 80 personen. Jammer enerzijds, anderzijds zijn het de vrijwilligers die het mogelijk maken een hospice in Hoogeveen te hebben. Zij zijn de kracht van het Willem de Boer Huis.

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook