balk
  • foto home1

Corona maatregelen

Coronamaatregelen per 1 juni 2022

Vrijwilligers, coördinatoren en huishoudelijke dienst
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
- Bij binnenkomst in het hospice de handen desinfecteren
- In het hospice hoeft geen mondkapje gedragen te worden binnen de 1,5 meter tenzij de gast dat graag wil. Iedereen mag uiteraard de eigen afweging maken om wel een mondneusmasker te dragen als je dit veiliger vindt.
- Bij het afdoen van het mondneusmasker gooi je steeds de gebruikte weg, desinfecteer je je handen en pak je een nieuwe wanneer je die nodig hebt.
- Je hoeft onderling geen 1,5 m afstand te bewaren, maar geef elkaar wel de ruimte.

Medewerkers Icare
Medewerkers van Icare volgen de richtlijnen Icare.

Bezoekers
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
- Bij binnenkomst graag handen desinfecteren.
- Geen beperking aan aantal bezoekers.

Gasten en bezoek in huiskamer/keuken
Gasten en bezoek mogen zich weer begeven in de gang/woonkamer/keuken, maar geef elkaar de ruimte.

Gasten met Corona
Als een gast corona gerelateerde klachten heeft dan wordt de gast getest met een zelftest.
Als bij een gast corona geconstateerd wordt dan gelden de volgende maatregelen:
- De gast blijft op de eigen kamer in quarantaine
- De gast wordt verzorgd met persoonlijke beschermingsmiddelen  (mondneusmasker, handschoenen, schort)
- De coördinator inventariseert bij de dienstdoende vrijwilligers of zij de gast willen verzorgen. Het staat vrijwilligers vrij om dit niet te doen. De coördinator draagt dan zorg vervanging.
- Bezoek ontvangen kan alleen op de eigen kamer; via een eigen ingang.

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook