foto11

Verblijfskosten
Iedere gast betaalt voor het verblijf in de hospice een eigen bijdrage van ca. € 55,- per dag. Als iemand deze eigen bijdrage niet kan betalen wordt samen met de coördinator en het bestuur naar een goede oplossing gezocht.

Wilt u weten of weten of de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed? Raadpleeg dan de website van de betreffende zorgverzekering. Voor uw gemak vindt u hieronder de meest voorkomende verzekeraars met een directe link naar het vergoedingsoverzicht.

CZ
VGZ
Menzis
Ohra
Zilveren Kruis
Interpolis
Salland
IZA
Avero Achmea
FBTO
Unive
Zekur
Bewuzt
Delta Lloyd
Anderzorg
Azivo